Organizátorom festivalu Tatra Flowers je agentúra Artactive Events s.r.o.

Artactive Events, s.r.o.
Sídlo: Šándorova 3, Bratislava 821 03
IČO: 36 790 290
DIČ: 202 240 9862
IČ DPH: SK202 240 9862
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46410/B

Korešpondenčná adresa:
Artactive Events s.r.o.
Krásna 29, 821 05
Bratislava

CEO
František Tököly fero@tatraflowers.sk

Dramaturgia
Pavol Hubinák palo.hubinak@gmail.com

Všeobecné otázky
info@tatraflowers.sk