Organizátorom festivalu Tatra Flowers je OZ Tatra Flowers a agentúra Artactive Events s.r.o.

 

OZ Tatra Flowers
Sídlo:
Malé Vinice 3541/12, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
IČO: 50782924

 

Artactive Events, s.r.o.
Sídlo: Račianska 1575/78, Bratislava 821 02
IČO: 36 790 290
DIČ: 202 240 9862
IČ DPH: SK202 240 9862
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 46410/B

Korešpondenčná adresa:
Artactive Events s.r.o.
Račianska 78, 831 02

CEO
František Tököly fero@tatraflowers.sk