KARPATON

Charakteristickým znakom KarpaTon je originálny a akustický prejav, nezameniteľný vďaka variabilnému využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od Karpát cez Euráziu, až po hudobný inštrumentár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy i improvizácie KarpaTonu vychádzajú z koreňov tradičných piesní Karpát, predovšetkým slovenských a rusínskych.

Ďalšou charakteristikou je výhradné používanie pôvodných, tradičných textov, spravidla v novom, netradičnom ponímaní. Napriek zvukovej a inštrumentálnej pestrosti sú v hudbe KarpaTonu vždy jasne identifikovateľné znaky Slovenskej a Karpatskej tradície a naturelu.

To všetko si môžete vychutnať v sobotu, 31.8. o 12.30 v parku v Tatranskej Lomnici. Tešíme sa na vás.