VRBOVSKÍ VÍŤAZI

VRBOVSKÍ VÍŤAZI NA TATRA FLOWERS? ÁNO

Výborná kombinácia. Vrbovskí Vítazi hrajúci priemyselný folklór so SĽUKom na jednom pódiu.

Vrbovskí Víťazi sú hudobno-pracovná skupina, hrajúca vlastný vymyslený hudobný štýl „priemyselný folklór”. Bratia Jobusovci hrajú každú pieseň na inom, doma vyrobenom hudobnom nástroji ako je napríklad „kravička modzgocucka“ – gajdy z umelohmotnej nafukovacej hračky, „ULPF“ ultra ľahká priemyselná fujara, ktorá je skonštruovaná z toaletných plastových rúr alebo Jednotná roľnícka elektrická gitara – rýľ s motykou. Ako sami hovoria, ich piesne sú o láske k práci a o bezpečnosti pri práci, ich krojmi sú monterky. A samozrejme, že sa veľmi tešia do Tatier na TATRA FLOWERS.