Peter Lipa

„Ja mám k Tatrám veľmi intímny vzťah. Slovo destinácia je možno v dnešnej dobe, keď sa lietadlami lieta tak bežne ako na bicykli, trochu zprofanované. Ale ak uvážim, že anglické slovo “destiny“ znamená “osud“, tak v súvislosti s Tatrami ho použijem správne. To bolo v časoch, keď som ešte ani netušil že by som mohol byt hudobníkom.

V Tatrách som vlastne začal verejne spievať, tam som sa zoznámil s hudbou Ray Charlesa, tam som získal moje prvé kontakty s poľštinou a s poliakmi a určite by toho bolo viac. To sú veci, ktoré až oveľa neskôr zohrali v mojom muzikantskom živote veľmi dôležitú úlohu. Toto asi nie je miesto kde by som sa mal k tomu vyjadrovať detailne, ale jedno je isté že do Tatier sa teším.

Kto príde na môj sobotný koncert na festivale Tatra Flowers do nádherného parku v Tatranskej Lomnici, dozvie sa o mojej tatranskej histórii všetko ostatné.”

Peter Lipa