Lucia Harvanová

Spojenie dvoch nástrojov, akými sú husle a harfa, je nevšedný a na Slovensku ojedinelý. S mojím hudobným partnerom, kamarátom, skvelým harfistom,  virtuózom Miškom Matejčíkom spolupracujeme už niekoľko rokov a od prvého spoločného koncertu medzi nami zafungovala tá správna hudobná chémia, vďaka ktorej napredujeme a posúva nás.

Je mi veľkou cťou a potešením, že máme možnosť účinkovať na krásnom hudobnom festivale Tatra Flowers, ktorý svojou výbornou koncepciou, kvalitnými umelcami a nevšedným priestorom, akými sú naše krásne Tatry, vytvára jedinečné spojenie. Veľmi sa tešíme na obidva koncerty, v ktorých zaznejú klasické skladby ale aj známe melódie filmovej hudby ako Vtedy na západe či Schindlerov zoznam… ale nebudem všetko prezrádzať 🙂

Teším sa na Vás!